Skip to content
Fel rhan o'i fframwaith strategol Digidol 2030 mae Llywodraeth Cymru'n cynorthwyo darparwyr ôl-16 yng Nghymru i ddefnyddio'r gwasanaeth mewnwelediad profiad digidol.

Cyhoeddi

Mae arolygon cipolwg profiad digidol Jisc yn rhoi data grymus ar sut mae eich dysgwyr, eich staff addysgu a'ch staff gwasanaethau proffesiynoyn defnyddio technoleg, beth sy’n gwneud gwahaniaeth a lle gellir gwneud yn well. Mae hyn yn arbennig o bwysig yn yr hinsawdd bresennol.

Rydyn ni hefyd wedi sicrhau bod yr arolygon yn cyd-fynd â Fframwaith Digidol 2030, gan roi tystiolaeth i chi o’ch cynnydd yn erbyn y Fframwaith.

Arolygon mewnwelediad profiad digidol Cymru 2021: crynodeb addysg bellach

Arolygon mewnwelediad profiad digidol Cymru 2021: crynodeb dysgu seiliedig ar waith

Arolygon mewnwelediad profiad digidol Cymru 2021: crynodeb ar gyfer dysgu oedolion a chymunedol

  • Mewnwelediadau profiad digidol Cymru 2021: crynodeb ar gyfer dysgu oedolion a chymunedol - Word a pdf
  • Wales digital experience insights 2021: adult and community learning summary - Word a pdf
  • Adult and community learning in Wales: what are our learners, teaching practitioners and professional services staff telling us? - PowerPoint