Skip to content
Fel rhan o'i fframwaith strategol Digidol 2030 mae Llywodraeth Cymru'n cynorthwyo darparwyr ôl-16 yng Nghymru i ddefnyddio'r gwasanaeth mewnwelediad profiad digidol.

Adroddiadau o 2019

Buom yn peilota defnydd o'r arolygon mewnwelediad profiad digidol gyda darparwyr addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru yn ystod 2018-19. Yn sgil y cynllun peilot cafwyd adroddiad byr, crynodebau unigol, ffeithlun, a chyflwyniadau PowerPoint unigol manylach.

Cymru 2019 ffeuthlin

  • Arolygon mewnwelediad profiad digidol Cymru ffeuthlin 2019 - pdf

Adroddiad arolygon mewnwelediad profiad digidol Cymru 2019

  • Fersiynau Cymraeg ar fformat Word a pdf
  • Fersiynau Saesneg ar fformat pdf

Arolygon mewnwelediad profiad digidol Cymru: crynodeb addysg bellach

Arolygon mewnwelediad profiad digidol Cymru: crynodeb dysgu seiliedig ar waith